Hlavní strana / Main page
Ormathops inflatus mirus
Ormathops inflatus mirus je typický trilobit libeňského souvrství a je popsán i z několika lokalit nejvyšších poloh dobrotivského souvrství. Vyskytuje se poměrně hojně nejen v oblasti mezi Prahou a Berounem, ale i na ostatních výchozech libeňského souvrství. Od druhů Mytocephala mytoensis a Ormathops inflatus inflatus z dobrotivského souvrství se liší daleko menšíma očima, plošším krunýřem a kratším pygidiem.

Tento druh je pravděpodobně poměrně odolný vůči anoxickému prostředí, které převládá v břidličné facii libeňského souvrství. Nejčastějším nálezem jsou izolované cranidia, často i s volnými lícemi. Kompletní jedinci jsou velmi vzácní, nalézaní často stočení v konkrecích.

Ormathops inflatus mirus is a typical trilobite of Liben formation. It is also described from a few localities of Dobrotiva formation. It occurs quite frequently not only in the area between Prague and Beroun but also at almost all localities in Barrandian. It differs from Ormathops inflatus inflatus and Mytocephala mytoensis by having flatter carapace, much smaller eyes and shorter pygidium.

This species was probably resistant to anoxic conditions that occured during sedimentation of black shales of Liben formation. Most common find is an isolated cranidium, complete specimens are rare and usually enrolled.

Ormathops inflatus mirus, kompletní jedinec, pozitiv, 15mm Ormathops inflatus mirus, kompletní jedinec, negativ, 15mm